16 Oct

Beleidsmedewerker Personeelsinformatie Jobs Vacance à Arteveldehogeschool Gent

Position
Beleidsmedewerker Personeelsinformatie
Company
Arteveldehogeschool
Location
Gent VOV
Opening
16 Oct, 2018 30+ days ago

Arteveldehogeschool Gent urgent position suivante pour Beleidsmedewerker Personeelsinformatie. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Beleidsmedewerker Personeelsinformatie Jobs Vacance à Arteveldehogeschool Gent Jobs Détails:

 • Je maakt deel uit van het team van de dienst personeelsbeheer met 8 medewerkers. Je rapporteert aan het diensthoofd personeelsbeheer.
 • Je monitort de loonkosten en levert op regelmatige tijdstippen informatie aan. Je bent tussenpersoon naar de dienst financieel beheer, voor het aanleveren van loonkostgegeven in functie van de boekhoudkundige verwerking van de lonen.
 • Je volgt de aanwending van de toegekende personeelsbudgetten op door de entiteiten (opleidingen en diensten). Je monitort de evolutie van de aanwending van de loonkost.
 • Je levert managementinformatie aan met betrekking tot personeelsdomeinen (instroom, ziekteverzuim, vorming, samenstelling personeelsbestand, …).
 • Je wordt betrokken bij het up-to-date houden van interne reglementen.
 • Je superviseert de werking van het geautomatiseerde vakantiebeheer.
 • Je speelt een actieve rol in de verdere digitale transformatie van de dienst.
 • In de context van het IKZ-beleid inventariseer en documenteer je de processen van de dienst personeelsbeheer in het kwaliteitszorgsysteem. Waar nodig werk je ook mee aan kwaliteitsverbeteringsprojecten.
 • Je verzorgt de informatie van de dienst voor het personeel op het interne communicatieplatform. Je houdt deze informatie up-to-date en stuurt deze bij in functie van de informatievragen die binnenkomen.
 • Je werkt je in in de rapporteringsinstrumenten die aanwezig zijn in het personeelsprogramma.
 • Je biedt ondersteuning bij het opmaken van wettelijke rapporteringen aan overheden voor wat de personeelsgegevens betreft (OESO, FOD Mobiliteit, …).
 • Je biedt ondersteuning bij de redactie van het jaarverslag van de hogeschool voor wat de personeelsgegevens betreft.
Profiel
 • Je bent master, bij voorkeur in een economisch of mathematisch georiënteerde richting.
 • Ervaring in personeelsadministratie of in financieel beheer is een troef.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het analyseren en rapporteren van gegevens, m.i.v. statistische verwerking.
 • Je bent sterk in het werken met spreadsheets en databanken.
 • Je werkt autonoom en nauwkeurig.
 • Je bent flexibel. Deadlines schrikken je niet af.
 • Je hebt een vlotte pen.
 • Kennis van sociale wetgeving is een troef.
Aanbod
 • Aanstelling in salarisschaal niveau A21 (587). Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
 • Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht in een dynamische en mensgerichte organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei. Arteveldehogeschool geeft talent kansen.
 • Je werkt in de regio Gent.
Meer informatie
 • We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de selectieprocedure. Daarna is feedback mogelijk.
 • Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met May Hillen, diensthoofd personeelsbeheer, 09 234 90 71. Met andere vragen omtrent deze vacature of selectieprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd HRM, 09 234 91 38.
 • Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfuncties of kunnen desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures.
 • De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit.
 • Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid).


Emploi Vacancy liés à Beleidsmedewerker Personeelsinformatie: