14 Jun

Stedenbouwkundig Medewerker Gemeente Buggenhout Jobs Vacance à Start People Buggenhout

Position
Stedenbouwkundig Medewerker Gemeente Buggenhout
Company
Start People
Location
Buggenhout VOV
Opening
14 Jun, 2018 30+ days ago

Start People Buggenhout urgent position suivante pour Stedenbouwkundig Medewerker Gemeente Buggenhout. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Stedenbouwkundig Medewerker Gemeente Buggenhout Jobs Vacance à Start People Buggenhout Jobs Détails:

Functieomschrijving
Je werkt op de dienst ruimtelijke ordening en die instaat voor het voorbereiden en opvolgen van het ruimtelijk structuurplan Buggenhout en de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen. De dienst zorgt voor de opvolging van het grond- en pandenbeleid van de gemeente Buggenhout. De dienst ondersteunt het huisvestingsbeleid dat de gemeente in samenwerking met andere actoren voert.

Je staat in voor de documenten die ter ondersteuning aan de stedenbouwkundig ambtenaar worden voorgelegd. Je zorgt voor een snelle en efficiënte afhandeling van v ragen en dossiers van burgers. Bij vragen wordt de burger op een verstaanbare en goed gedocumenteerde wijze geïnformeerd.

Je verleent vergunningen, werkt het dossier af van A tot Z, organiseert een openbaar onderzoek, vraagt advies aan instanties en bezoekt de betreffende plaats.Je hebt hiervoor contact met Stedenbouw Gent, maakt de dagorde voor het college op, maakt slopingsattesten en attesten 101 op.

Je verleent informatie aan de balie/ telefonisch of via mail, je maakt afspraken met architecten en bouwheren en springt ook in voor andere diensten bij afwezigheid.

Je legt bouwmisdrijven vast: opmaak meldingsfiche, afspraken vastleggen met politie, opvolging hiervan,...

Om dit allemaal goed uit te voeren zorg je dat je op de hoogte blijft van de wetgeving en kijk je het Belgisch Staatsblad na.

Profiel
Minimum Bachelordiploma.zeer goede kennis van de wetgeving ruimtelijke ordening(Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)kennis van de diverse opdrachten en processen van eengemeentebestuur en andere overheden inzake vergunningen enhandhaving binnen het domein ruimtelijke ordeningcommunicatieve, sociale en leidinggevende kwaliteitengericht op kwaliteit en correct handelenkunnen adviseren en samenwerken

Aanbod
Interessante job met contract van onbepaalde duur.
Werken bij de overheid.
Zelfstandige functie.

Bedrijfsinfo
Start People rekruteert een Stedenbouwkundug Ambtenaar voor de Gemeente Buggenhout.

Alle Start People jobs op www.startpeople.be


Emploi Vacancy liés à Stedenbouwkundig Medewerker Gemeente Buggenhout:

25Jun

Stedenbouwkundig Medewerker Gemeente Buggenhout Jobs Vacance à Start People Buggenhout. Start People Buggenhout ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Stedenbouwkundig Medewerker Gemeente Buggenhout. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 25 Jun, 2018. Start People rekruteert een Stedenbouwkundug Ambtenaar voor de Gemeente Buggenhout. De dienst zorgt voor de opvolging van het grond- en pandenbeleid van de... ... Cotinue lecture -->