12 Jan

Attach Niveau Jobs Vacance à Company Brussels

Position
Attach Niveau
Company
Company
Location
Brussels BRU
Opening
12 Jan, 2018 30+ days ago

Company Brussels urgent position suivante pour Attach Niveau. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Attach Niveau Jobs Vacance à Company Brussels Jobs Détails:

Een Brusselse Openbare Dienst zoekt een attaché (m/v) van universitair niveau.

De opdrachten van de dienst brandpreventie zijn divers en hebben als voornaamste doel de risico's op een brand te beperken : sensibilisering van de problematiek, verstrekken van advies betreffende de projecten, opstellen van preventierapporten op basis van de opgelegde reglementering en een analyse van stukken van een dossier of inspecties ter plaatse, enz.

Dit preventiewerk wordt door zowel operationele personeelsleden als burgerpersoneel uitgevoerd bij de werkgever, wat een goede complementariteit waarborgt tussen praktijkbenadering en technische en administratieve opvolging.
De werkgever wenst zijn ploeg, die (naast de operationele personeelsleden) momenteel bestaat uit 6 administratieve medewerkers en 3 burgerpreventieadviseurs, te versterken.

UW OPDRACHTEN EN TAKEN
Onder de verantwoordelijkheid van de chef van de Brandpreventiedienst, staat u voornamelijk in voor :
- Het bestuderen van plannen (nieuwe gebouwen of renovatie van oude gebouwen), begeleid van brandpreventieadvies ter attentie van de architecten en projectontwikkelaars
- Opstellen van preventierapporten volgens de wettelijke normen en reglementen en controle van de administratieve opvolging van deze dossiers - onder supervisie van uw hiërarchische verantwoordelijke
- Uitvoeren van inspecties en controles ter plaatse om na te gaan of de richtlijnen inzake brandpreventiemaatregelen in acht worden genomen (oplevering, milieuvergunning, horeca, ziekenhuizen, scholen,...)
- Antwoorden op vragen van derden en van interne of externe betrokken partners :
- Antwoorden op vragen van de burgers van Brussel aangaande de bestaande normen en uit te voeren werken bij verbouwingen
* Raad geven bij schetsplannen
* Technische inlichtingen verstrekken betreffende installaties voor rookverdwijning, rookdetectie, sprinklerinstallaties en blussystemen
- Deelnemen aan en evalueren van evacuatieoefeningen
- De interne noodplannen van de bedrijven analyseren

- Het informatiebeheer verzorgen :
* Relevante informatie inwinnen over de betrokken materie: ontwikkelingen in de nationale en Europese regelgeving op de voet volgen ; Opvolgen van en verwijzen naar de materie en/of technieken die betrekking hebben op de functie ;
* Beheren van het klassement en de archieven

In het kader van uw opdracht wordt u er, zowel intern als extern, toe gebracht regelmatig contacten te onderhouden :

Intern
- De voortgang van uw dossiers rapporteren aan de directie van de preventie
- Contacten met alle andere diensten binnen de Dienst onderhouden voor vragen betreffende brandpreventie

Extern
- Op regelmatige basis contacten met architecten en exploitanten van inrichtingen en instellingen
- Contact met burgers (advies geven in verband met behandelde materie)
- Onthaal, sensibilisering

Profiel:
Uw diploma's en beroepservaring
- Een master/licentiaat in een domein met betrekking tot de functie (burgerlijk bouwkundig ingenieur, ingenieur architect, industrieel ingenieur, bio-ingenieur of architect).
- Relevante ervaring in de bouwsector of brandpreventie is een pluspunt.

Uw eigenschappen
- U kunt zowel in groep als autonoom werken, en bent zowel proactief als discreet;
- Blijk geven van ingetogenheid en deontologie aangaande overgemaakte informatie;
- U communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk;
- U maakt zich snel de werkwijzes / werkmethodes eigen;
- U bent stipt, toegewijd, stressbestendig wat de voortdurende aanvragen betreft en u kan bemiddelen;
- U bent vertrouwd met de technische en juridische aspecten en het lezen van plannen;
- U beheerst de standaardprogramma's van het werkpakket Office. Kennis van het programma Autocad is een troef;
- U bent in staat sleutelproblemen te herkennen en mogelijke oplossingen aan te reiken in samenspraak met de betrokken dienst(en).

Aanbod:
We bieden een contract van onbepaalde duur aan met een salaris dat overeenstemt met barema A van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bedraagt €38.135 bruto voor een persoon zonder ervaring.
U krijgt van de werkgever een abonnement van de MIVB en een korting van 50% op een abonnement van de NMBS. We bieden u eveneens een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques met een waarde van 7 euro aan.
U beschikt, naast de vertrouwde feestdagen, jaarlijks eveneens over 35 verlofdagen.
Ten slotte bieden we u flexibele werkuren aan zodat u gemakkelijk uw privéleven met uw werk kan combineren.


Emploi Vacancy liés à Attach Niveau:

06Mar

Assistant Administratif Administrative Jobs Vacance à Nato Otan Brussels. Nato Otan Brussels ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Assistant Administratif Administrative. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 06 Mar, 2018. Avoir une bonne instruction générale, au moins du niveau secondaire supérieur ou bien du niveau secondaire inférieur mais avec une formation complémentaire en... ... Cotinue lecture -->


04Dec

Agents Temporaires Quartier Ral Otan Jobs Vacance à Nato Otan Brussels. Nato Otan Brussels ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Agents Temporaires Quartier Ral Otan. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 04 Dec, 2017. Avant de pouvoir recruter une personne en tant qu'agent temporaire, l'Organisation doit avoir reçu un certificat d’habilitation de sécurité (de niveau NATO... ... Cotinue lecture -->


09Mar

Imprimeur Contrat Mois Jobs Vacance à Banque Nationale Belgique Brussels. Banque Nationale Belgique Brussels ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Imprimeur Contrat Mois. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 09 Mar, 2018. L'imprimerie de la Banque nationale de Belgique (BNB) est une imprimerie particulière qui attache beaucoup d'attention à la sécurité et à la qualité des billets... ... Cotinue lecture -->


08Feb

Assistant Commercial Bruxelles French Desk Jobs Vacance à Abn Amro Belgi Brussels. Abn Amro Belgi Brussels ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Assistant Commercial Bruxelles French Desk. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 08 Feb, 2018. ABN AMRO attache une grande importance au développement personnel. Au niveau international, nous détenons une position dominante dans un certain nombre de... ... Cotinue lecture -->


22Mar

Attach Communication Gestion Projets Jobs Vacance à Famifed Agence Rale Pour Les Allocations Familiales . Famifed Agence Rale Pour Les Allocations Familiales ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Attach Communication Gestion Projets. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 22 Mar, 2018. Attaché Communication et gestion de projets - Niveau A - Service Communication et gestion de projets - Convention premier emploi (moins de 26 ans).... ... Cotinue lecture -->