12 Jan

Attach Niveau Jobs Vacance à Company Brussels

Position
Attach Niveau
Company
Company
Location
Brussels BRU
Opening
12 Jan, 2018 4 days ago

Company Brussels urgent position suivante pour Attach Niveau. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Attach Niveau Jobs Vacance à Company Brussels Jobs Détails:

Een Brusselse Openbare Dienst zoekt een attaché (m/v) van universitair niveau.

De opdrachten van de dienst brandpreventie zijn divers en hebben als voornaamste doel de risico's op een brand te beperken : sensibilisering van de problematiek, verstrekken van advies betreffende de projecten, opstellen van preventierapporten op basis van de opgelegde reglementering en een analyse van stukken van een dossier of inspecties ter plaatse, enz.

Dit preventiewerk wordt door zowel operationele personeelsleden als burgerpersoneel uitgevoerd bij de werkgever, wat een goede complementariteit waarborgt tussen praktijkbenadering en technische en administratieve opvolging.
De werkgever wenst zijn ploeg, die (naast de operationele personeelsleden) momenteel bestaat uit 6 administratieve medewerkers en 3 burgerpreventieadviseurs, te versterken.

UW OPDRACHTEN EN TAKEN
Onder de verantwoordelijkheid van de chef van de Brandpreventiedienst, staat u voornamelijk in voor :
- Het bestuderen van plannen (nieuwe gebouwen of renovatie van oude gebouwen), begeleid van brandpreventieadvies ter attentie van de architecten en projectontwikkelaars
- Opstellen van preventierapporten volgens de wettelijke normen en reglementen en controle van de administratieve opvolging van deze dossiers - onder supervisie van uw hiërarchische verantwoordelijke
- Uitvoeren van inspecties en controles ter plaatse om na te gaan of de richtlijnen inzake brandpreventiemaatregelen in acht worden genomen (oplevering, milieuvergunning, horeca, ziekenhuizen, scholen,...)
- Antwoorden op vragen van derden en van interne of externe betrokken partners :
- Antwoorden op vragen van de burgers van Brussel aangaande de bestaande normen en uit te voeren werken bij verbouwingen
* Raad geven bij schetsplannen
* Technische inlichtingen verstrekken betreffende installaties voor rookverdwijning, rookdetectie, sprinklerinstallaties en blussystemen
- Deelnemen aan en evalueren van evacuatieoefeningen
- De interne noodplannen van de bedrijven analyseren

- Het informatiebeheer verzorgen :
* Relevante informatie inwinnen over de betrokken materie: ontwikkelingen in de nationale en Europese regelgeving op de voet volgen ; Opvolgen van en verwijzen naar de materie en/of technieken die betrekking hebben op de functie ;
* Beheren van het klassement en de archieven

In het kader van uw opdracht wordt u er, zowel intern als extern, toe gebracht regelmatig contacten te onderhouden :

Intern
- De voortgang van uw dossiers rapporteren aan de directie van de preventie
- Contacten met alle andere diensten binnen de Dienst onderhouden voor vragen betreffende brandpreventie

Extern
- Op regelmatige basis contacten met architecten en exploitanten van inrichtingen en instellingen
- Contact met burgers (advies geven in verband met behandelde materie)
- Onthaal, sensibilisering

Profiel:
Uw diploma's en beroepservaring
- Een master/licentiaat in een domein met betrekking tot de functie (burgerlijk bouwkundig ingenieur, ingenieur architect, industrieel ingenieur, bio-ingenieur of architect).
- Relevante ervaring in de bouwsector of brandpreventie is een pluspunt.

Uw eigenschappen
- U kunt zowel in groep als autonoom werken, en bent zowel proactief als discreet;
- Blijk geven van ingetogenheid en deontologie aangaande overgemaakte informatie;
- U communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk;
- U maakt zich snel de werkwijzes / werkmethodes eigen;
- U bent stipt, toegewijd, stressbestendig wat de voortdurende aanvragen betreft en u kan bemiddelen;
- U bent vertrouwd met de technische en juridische aspecten en het lezen van plannen;
- U beheerst de standaardprogramma's van het werkpakket Office. Kennis van het programma Autocad is een troef;
- U bent in staat sleutelproblemen te herkennen en mogelijke oplossingen aan te reiken in samenspraak met de betrokken dienst(en).

Aanbod:
We bieden een contract van onbepaalde duur aan met een salaris dat overeenstemt met barema A van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bedraagt €38.135 bruto voor een persoon zonder ervaring.
U krijgt van de werkgever een abonnement van de MIVB en een korting van 50% op een abonnement van de NMBS. We bieden u eveneens een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques met een waarde van 7 euro aan.
U beschikt, naast de vertrouwde feestdagen, jaarlijks eveneens over 35 verlofdagen.
Ten slotte bieden we u flexibele werkuren aan zodat u gemakkelijk uw privéleven met uw werk kan combineren.


Emploi Vacancy liés à Attach Niveau:

04Dec

Agents Temporaires Quartier Ral Otan Jobs Vacance à Nato Otan Brussels. Nato Otan Brussels ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Agents Temporaires Quartier Ral Otan. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 04 Dec, 2017. Avant de pouvoir recruter une personne en tant qu'agent temporaire, l'Organisation doit avoir reçu un certificat d’habilitation de sécurité (de niveau NATO... ... Cotinue lecture -->


10Jan

Attach Relations Internationales Jobs Vacance à Selor Brussels. Selor Brussels ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Attach Relations Internationales. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 10 Jan, 2018. Le poste vacant est un poste de niveau A1. Si vous êtes déjà fonctionnaire nommé au même niveau (et classe si niveau A) que la sélection et que vous ne... ... Cotinue lecture -->


10Jan

Deskundige Internationale Relaties Jobs Vacance à Selor Brussels. Selor Brussels ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Deskundige Internationale Relaties. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 10 Jan, 2018. Tot het niveau B behoren. Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau.... ... Cotinue lecture -->


10Jan

Attach Internationale Relaties Jobs Vacance à Selor Brussels. Selor Brussels ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Attach Internationale Relaties. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 10 Jan, 2018. Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau.... ... Cotinue lecture -->


10Jan

Administrateur Syst Mes Seaux Jobs Vacance à Damnet Scrl Belgrade. Damnet Scrl Belgrade ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Administrateur Syst Mes Seaux. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 10 Jan, 2018. Nous sommes attachés aux principes coopératifs et à une participation importante à la vie d'entreprise. Etude Domaine Intitulé du diplôme Niveau non précisé... ... Cotinue lecture -->