20 Jan

Procesverbeteraar Adjunct Van Directie Ondersteunend Financi Thematische Hulpverlening Sociale Dienstverlening Jobs Vacance à Ocmw Gent

Ocmw Gent urgent position suivante pour Procesverbeteraar Adjunct Van Directie Ondersteunend Financi Thematische Hulpverlening Sociale Dienstverlening. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Procesverbeteraar Adjunct Van Directie Ondersteunend Financi Thematische Hulpverlening Sociale Dienstverlening Jobs Vacance à Ocmw Gent Jobs Détails:

In elke stad of gemeente vind je een OCMW, of voluit, een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Wat de taak van het OCMW is, verraadt de naam zelf: het welzijn van elke burger verzekeren.

OCMW Gent: een open deur dichtbij.

Het OCMW van Gent staat open voor alle Gentenaars. Daarbij spelen je leeftijd, achtergrond, cultuur of overtuiging voor ons geen enkele rol. Iedereen heeft namelijk recht op een goede huisvesting, gezondheidszorg en voldoende financiële middelen. Kortom, een menswaardig bestaan.
Het OCMW Gent is een open, betrokken, creatieve, en doelgerichte organisatie. Binnen dit waardenkader sta jij binnen de afdeling Financiële en Thematische Hulpverlening, onder meer in voor volgende taken:
Je begeleidt de sociale dienst naar klantgerichte en efficiënte organisatieprocessen op basis van interne en externe informatie en analyse;
je hebt oog voor het optimaliseren, continu verbeteren én het structureel verankeren van werkprocessen bij diverse diensten in het departement Sociale Dienstverlening;
je analyseert de impact (kosten-baten) van procesverbeteringen op doelstellingen van het departement Sociale Dienstverlening en kan de waardecreatie met betrekking tot klantenbeleving, kostenreductie, efficiëntie omzetten in cijfers;
je werkt instrumenten uit en begeleidt de diensten om efficiëntere werkprocessen te integreren in de werking;
je ondersteunt de diensten bij zowel het in kaart brengen en optimaliseren van bestaande processen als ook bij het uittekenen van nieuwe processen. Je capteert hierbij behoeftes, knelpunten en risico’s;
je hebt een goed oog voor opportuniteiten, ook met betrekking tot digitalisering;
je maakt verbeterplannen op en concretiseert de verbeterdoelstellingen in een stappenplan en te ondernemen acties. Hiervoor zoek je de juiste partners;
je houdt overzicht over de verschillende verbeterprojecten (scope, timing en kwaliteit van het resultaat). Je tracht hierbij zo integraal mogelijk te werken met de klant (zowel dienst als cliënt) als centraal figuur;
je hebt oog voor een goede communicatie omtrent de verbetervoorstellen en betrekt de betrokken partijen in het veranderingsproces;
je biedt advies en ondersteuning op vlak van organisatie- en verandermanagement in diverse diensten van het departement Sociale Dienstverlening.

Profiel:
je werkt graag conceptueel, en je bent in staat om de vertaling te maken naar een operationeel niveau;
je hebt een sterk analytisch inzicht en je denkt out-of-the-box. Je bent onderlegd in methodieken voor business, behoefte- en procesanalyse;
je bent zeer communicatief en kan zowel mondeling als schriftelijk helder en vlot communiceren op maat van je gesprekspartners;
je bent in staat om op korte termijn relevante kennisnetwerken uit te bouwen die op een efficiënte en effectieve manier bijdragen tot de gekozen oplossingstrajecten;
je kan projecten aansturen en werkt resultaatgericht.

Meer informatie vind je terug in de functiebeschrijving (zie bijlage onderaan).
Voor de invulling van de openstaande plaats werd gekozen voor een selectieprocedure waarbij interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving gecombineerd worden.

De voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit en bevordering zijn geldig voor interne medewerkers, de voorwaarden voor aanwerving zijn van toepassing voor externe kandidaten.

Voor medewerkers van Groep Gent: meer informatie over externe personeelsmobiliteit is terug te vinden in de circulaire 'externe personeelsmobiliteit' (zie bijlage onderaan).

Om deel te nemen via interne personeelsmobiliteit, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
je hebt minstens 6 maand graadanciënniteit in dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde rang;
gelet op specificiteit van de functie is het noodzakelijk dat je beschikt over een master diploma of gelijkwaardig;
gelet op de specificiteit van de functie is het noodzakelijk dat je beschikt over 1 jaar relevante professionele werkervaring met projectwerking. Dit omvat aantoonbare ervaring op het vlak van één van de volgende domeinen: projectorganisatie en -methodologie, projectcoördinatie en -leiding, projectcommunicatie, adviesverlening in de diverse onderdelen van organisatieontwikkeling. Ook 1 jaar werkervaring binnen één van volgende werkdomeinen zijn toegelaten: kwaliteitszorg en continu verbeteren, interne controle, innovatieve arbeidsorganisatie en business proces management (BPM).
Om deel te nemen via bevordering, moet je voldoen an volgende voorwaarden:
je hebt minstens 4 jaar niveauanciënniteit in niveau B of 4 jaar niveauanciënniteit in niveau C of 4 jaar niveauanciënniteit in niveau B en niveau C samen;
gelet op specificiteit van de functie is het noodzakelijk dat je beschikt over een master diploma of gelijkwaardig;
gelet op de specificiteit van de functie is het noodzakelijk dat je beschikt over 1 jaar relevante professionele werkervaring met projectwerking. Dit omvat aantoonbare ervaring op het vlak van één van de volgende domeinen: projectorganisatie en -methodologie, projectcoördinatie en -leiding, projectcommunicatie, adviesverlening in de diverse onderdelen van organisatieontwikkeling. Ook 1 jaar werkervaring binnen één van volgende werkdomeinen zijn toegelaten: kwaliteitszorg en continu verbeteren, interne controle, innovatieve arbeidsorganisatie en business proces management (BPM).
Om deel te nemen via aanwerving, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
je beschikt over een master diploma of gelijkwaardig;
gelet op de specificiteit van de functie is het noodzakelijk dat je beschikt over 1 jaar relevante professionele werkervaring met projectwerking. Dit omvat aantoonbare ervaring op het vlak van één van de volgende domeinen: projectorganisatie en -methodologie, projectcoördinatie en -leiding, projectcommunicatie, adviesverlening in de diverse onderdelen van organisatieontwikkeling. Ook 1 jaar werkervaring binnen één van volgende werkdomeinen zijn toegelaten: kwaliteitszorg en continu verbeteren, interne controle, innovatieve arbeidsorganisatie en business proces management (BPM).
Laatstejaarsstudenten kunnen deelnemen mits indienen van een bewijs dat men laatstejaarsstudent is. Geslaagde kandidaten komen pas in aanmerking voor een job wanneer ze hun diploma behalen.

De selectieprocedure bestaat uit:
computergestuurde selectietesten

Dit gedeelte bestaat uit computergestuurde selectietesten die peilen naar vaardigheden gelinkt aan de inhoud van de functie, eventueel aangevuld met een persoonlijkheidsvragenlijst. Deze computergestuurde selectietesten zijn adviserend. Ongeacht het resultaat, gaan de kandidaten door naar het volgende selectieonderdeel.

een mondeling deel

De motivatie en vereiste competenties worden gemeten via een competentiegericht interview. Kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel.

Om te slagen voor het geheel van de selectieprocedure en opgenomen te worden in de werfreserve moet men minstens 60% behalen op het eindresultaat.

Indien het aantal geldige kandidaten groter is dan 7, wordt de selectieprocedure uitgebreid met:

een eliminerend schriftelijk deel

Men moet 50% behalen om te slagen en toegelaten te worden tot het volgend deel.
Slechts 7 kandidaten, in volgorde van de behaalde score, mogen doorgaan naar het volgende selectieonderdeel.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, efficiënt werken, resultaatgericht werken, rapporteren, overtuigen, omgevingbewust handelen, organiseren, analyseren en conceptualiseren.
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een aantrekkelijk salaris (niveau A - bruto maandelijkse wedde tussen € 3.407 (0 jaar anciënniteit) en € 5.257 (24 jaar anciënniteit), reeds aangepast aan de huidige index) aangevuld met interessante voordelen (o.a. maaltijdcheques, terugbetaling van het openbaar vervoer of fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie).

Werk en leven in evenwicht

Glijdende werkuren en een aantrekkelijke verlofregeling.

Opleidingskansen

Kansen tot verdere ontwikkeling door het ruime opleidingsaanbod en feedbackmomenten.

Contract

Wij bieden een contract aan van onbepaalde duur.

Interne medewerkers behouden hun reeds verworven statuut.

Plaats van tewerkstelling

Sint-Martensstraat 13, 9000 Gent.
Gelieve jouw online dossier zo volledig mogelijk in te vullen en dit ten laatste op maandag 5 februari 2018.

Voeg hierbij:
een recent curriculum vitae;
een kopie van je diploma (bij een buitenlands diploma moet je een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van het diploma hebt aangevraagd).
Je kandidatuur is enkel geldig indien alle gevraagde documenten aan je online dossier zijn toegevoegd.

Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Besteed dan voldoende aandacht aan de beschrijving van je werkervaring. De geldigheid van je kandidatuur wordt beoordeeld door de informatie die terug te vinden is in je curriculum vitae.

Enkele tips:
beschrijf jouw relevante werkervaring kort en bondig;
vermeld je kerntaken bij vorige relevante functies;
als er leidinggevende ervaring wordt gevraagd, omschrijf dan aan hoeveel mensen je leiding gaf en wat de onderlinge relatie was. Stuurde je als projectleider collega’s aan, of eerder als diensthoofd enkele medewerkers;
vermeld de concrete data van jouw werkervaring. Hou er rekening mee dat wanneer we minstens 2 jaar werkervaring vragen, anderhalf jaar niet voldoende is.
Onze deelnemingsvoorwaarden maken dat alle kandidaten dezelfde kansen hebben bij aanvang van de procedure.
De bespreking van het curriculum vitae komt aan bod tijdens het interview. Onjuiste verklaringen in het curriculum vitae kunnen leiden tot uitsluiting van de selectieprocedure, maar ook tot verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Inschrijvingen of vereiste documenten die om welke reden ook na 5 februari 2018 worden ingediend, worden niet aanvaard.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij Carine Daemers, administratief medewerker, 09 266 95 73, carine.daemers@ocmw.gent .

Voor meer inlichtingen over de jobinhoud kan je terecht bij Claudine Roelkens, directeur Financiële en Thematische Hulpverlening, 29 266 35 59, claudine.roelkens@ocmw.gent .

Bij OCMW Gent staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.


Emploi Vacancy liés à Procesverbeteraar Adjunct Van Directie Ondersteunend Financi Thematische Hulpverlening Sociale Dienstverlening: