13 Jan

Software Developer Data Analyst Jobs Vacance à Hogeschool West Vlaanderen Brugge

Position
Software Developer Data Analyst
Company
Hogeschool West Vlaanderen
Location
Brugge VWV
Opening
13 Jan, 2018 6 days ago

Hogeschool West Vlaanderen Brugge urgent position suivante pour Software Developer Data Analyst. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Software Developer Data Analyst Jobs Vacance à Hogeschool West Vlaanderen Brugge Jobs Détails:

Howest Vacature

Software developer / Data Analyst

OPLEIDING/DIENST Toegepaste informatica

PLAATS TEWERKSTELLING Howest Brugge

VOLUME 50%

BAREMA 594 (B31) of 587 (A21)

INFO WEDDESCHAAL Salarisschalen hoger onderwijs ATP

PUBLICATIE Openbaar

REF. NUMMER 2018/005/OHB/PM/CON

AFSLUITDATUM 21/01/2018

AANSTELLINGSKENMERKEN Contract bepaalde duur van 1/02/2018 tot en met 31/08/2018. Verlenging mogelijk mits positieve evaluatie. Combineerbaar met een bijkomende opdracht.

FUNCTIEOMSCHRIJVING Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 6000 studenten en 800

medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk. Jouw opdracht is gelinkt aan het interne onderzoeksproject Vital Cities. Binnen het Vital Cities project bestaat jouw opdracht eruit om onderzoek te doen naar hoe de beweegvriendelijkheid van een stad in kaart gebracht kan worden op basis van reeds beschikbare en nieuw te verzamelen data.

 Exploratie van beschikbare data e.g data gecapteerd bij burgers via wearables (IoT)

 Captatie en analyse/verwerking van deze data (data analytics)

 Opzetten van duidelijke rapporteringsmodellen e.g. dashboard met gebruiksvriendelijke UI voor steden en gemeenten (Business Intelligence)

 Hierbij dient rekening te worden gehouden met privacy en security (b.v. datatransfer via blockchain)

We zoeken een IT-profiel dat bij voorkeur affiniteit heeft met bewegen en gezondheid. Gezien het innovatieve karakter van dit project is de wil tot

Howest Vacature

Software developer / Data Analyst

zelfstudie en onderzoek een vereiste. Je werk 2 à 3 dagen per week projectmatig binnen een multidisciplinair team van bewegingsdeskundigen, experten in de sociale- en preventieve gezondheidswetenschappen. Je wordt tewerkgesteld binnen de Sportinnovatiecampus te Brugge en The Vibe (nieuwe onderzoekscentrum campus Rijselstraat)

PROFIEL Vereist diploma

Diploma Bachelor of Master in de Informatica, Ingenieurswetenschappen of aanverwante opleiding.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 Je bent openminded.

 Je bent een teamplayer.

 Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

 Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen in Howest.

 Studenten motiveren, coachen en begeleiden bij opdrachten, projecten, stages en bachelorproeven.

 Beschikken over een ondernemende spirit.

 Commerciële en klantgerichte ingesteldheid.

 Interesse in toegepast onderzoek.

ERVARING Ervaring hebben met BI, Big Data, applicatieontwikkeling en interesse voor nieuwe technologie zoals blockchain is een pluspunt.

Howest Vacature

Software developer / Data Analyst

AANBOD Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

MEER INFO Voor inhoudelijke info kun je terecht bij: Kurt Callewaert – onderzoekscoördinator Toegepaste Informatica kurt.callewaert@howest.be

Eefje Battel – onderzoekscoördinator Sport en Bewegen eefje.battel@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij: Luc Verhalle – directeur personeel en HR luc.verhalle@howest.be

SOLLICITATIEPROCEDURE Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via http://ses.howest.be en dit ten laatste op 21/01/2018 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek dat plaatsvindt op 25/01/2018.

www.howest.be


Emploi Vacancy liés à Software Developer Data Analyst:

08Jan

Software Engineer Mainframe Jobs Vacance à Colruyt Deinze. Colruyt Deinze ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Software Engineer Mainframe. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 08 Jan, 2018. Je werkt in een multidisciplinair team van developers en functioneel analisten en staat in voor het ontwikkelen van nieuwe software en het ondersteunen en... ... Cotinue lecture -->


01Dec

Business Intelligence Analyst Jobs Vacance à Petend Brussels. Petend Brussels ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Business Intelligence Analyst. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 01 Dec, 2017. Data analysis and data modelling. Good knowledge of online analytical data processing (OLAP) and data mining tools.... ... Cotinue lecture -->


12Oct

Test Engineer Jobs Vacance à Sogeti Diegem. Sogeti Diegem ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Test Engineer. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 12 Oct, 2017. Communicating with different IT and non-IT parties such as end users, analysts, developers, product owners,…. Global methodology for effective software testing.... ... Cotinue lecture -->


05Jan

Junior Functioneel Analyst Jobs Vacance à Axians Merelbeke. Axians Merelbeke ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Junior Functioneel Analyst. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 05 Jan, 2018. Doorgrond, challenge en verifieer de wensen en noden van de klant tijdens verschillende workshops on-site of op ons kantoor in Merelbeke bundel deze informatie... ... Cotinue lecture -->


09Dec

Comlims Business Analyst Jobs Vacance à Eurofins Brussels. Eurofins Brussels ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Comlims Business Analyst. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 09 Dec, 2017. ComLIMS Business Analyst. Author data map / ETL specifications. To manage data analysis / BI projects and perform ETL (Extract/Transform/Load) on ComLIMS Data... ... Cotinue lecture -->