13 Mar

Vastgoedbeheerder Dienst Vastgoedbeheer Jobs Vacance à Gemeente Schaarbeek Commune Schaerbeek Schaarbeek

Position
Vastgoedbeheerder Dienst Vastgoedbeheer
Company
Gemeente Schaarbeek Commune Schaerbeek
Location
Schaarbeek BRU
Opening
13 Mar, 2018 30+ days ago

Gemeente Schaarbeek Commune Schaerbeek Schaarbeek urgent position suivante pour Vastgoedbeheerder Dienst Vastgoedbeheer. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Vastgoedbeheerder Dienst Vastgoedbeheer Jobs Vacance à Gemeente Schaarbeek Commune Schaerbeek Schaarbeek Jobs Détails:

HET GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK WERFT AAN :

VASTGOEDBEHEERDER (M/V/X)

DIENST VASTGOEDBEHEER

DIRECTIE ALGEMENE ZAKEN

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die
uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken:
dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes,
sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek
naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang?
Kom dan bij ons werken!

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te
respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

ALGEMENE MISSIE:

Wordt belast met het sturen van vastgoedoperaties door het aanbrengen van een financiële en juridische visie.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

- Wordt belast met de aankoop- en verkoopprocedures van onroerende goederen.
- Wordt belast met de procedures voor het verhuren van gemeentelijke panden aan verenigingen of

handelaars.
- Wordt belast met het sturen van vastgoedoperaties door het aanbrengen van een financiële en juridische

visie over de constructie (recht van opstal, concessieovereenkomsten, erfpachtovereenkomsten,
renovatiecontracten, …).

- Leidt de dienst bij afwezigheid van de dienstverantwoordelijke.
- Biedt juridische ondersteuning aan de beheerder van de technische interventies.
- Administratieve opvolging van geschillen verbonden aan de voorlopige oplevering van werven.

VEREISTE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN:
PROFIEL:


 Houder van een bachelor diploma in de rechten of in de economie of vastgoedmakelaar

 Tweetaligheid FR/NL gewenst

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

- Luister- en communicatievaardigheden
- Kan zich gemakkelijk aanpassen aan een nieuwe professionele omgeving
- Beroepservaring in dit domein is een troef
- Uitstekende kennis van de informaticatools
- Uitstekende redactionele vaardigheden

ONS AANBOD: Voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema B.1. – administratief secretaris

Voordelen:

- Aandacht voor een goed evenwicht tussen privé-en beroepsleven dankzij het regime van wettelijke en
reglementaire verloven

- Valorisatie van beroepservaring (openbare sector : volledig – privésector : maximum 6 jaar)

- Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
- Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
- Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) en interne mobiliteit
- Terugbetaling vervoerskosten (voetganger, fiets, MIVB en NMBS)
- Recht op maaltijdscheques
- Aandacht voor een goed evenwicht tussen privé- en beroepsleven o.a. dankzij het regime van wettelijke en

reglementaire verloven.
- Variabel uurrooster: aankomst tussen 7u en 9u - vertrek tussen 15u en 18u
- Ambitieuze projecten ten dienste van de gemeenschap

Selectieprocedure :
Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV
en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor
een aanwervingsproef en/of een onderhoud.

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Régine SALENS (rsalens@schaerbeek.irisnet.be).

De kandidaturen moeten opgestuurd worden ter attentie van Loredana ROMOLO, Verantwoordelijke voor de selectie
en aanwerving - Directie Human Resources: rh_recruitment@schaerbeek.irisnet.be of per post op het volgend adres:
Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.

Deadline : 08/04/2018

Gelieve volgende referentie te vermelden : P18-AG4

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te
genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij
zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

Vind al onze beschikbare vacatures op de website: www.schaerbeek.be/emploiadmin

2


Emploi Vacancy liés à Vastgoedbeheerder Dienst Vastgoedbeheer:

14Jun

Property Manager Vastgoedbeheerder Syndicus Jobs Vacance à Axius De Haan. Axius De Haan ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Property Manager Vastgoedbeheerder Syndicus. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 14 Jun, 2018. Je stuurt de interne technische dienst, AXIUS TECHNICS, aan en overlegt met de financieel beheerder *.... ... Cotinue lecture -->