13 Jan

Projectmedewerker Deep Learning Jobs Vacance à Hogeschool West Vlaanderen Brugge

Position
Projectmedewerker Deep Learning
Company
Hogeschool West Vlaanderen
Location
Brugge VWV
Opening
13 Jan, 2018 30+ days ago

Hogeschool West Vlaanderen Brugge urgent position suivante pour Projectmedewerker Deep Learning. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Projectmedewerker Deep Learning Jobs Vacance à Hogeschool West Vlaanderen Brugge Jobs Détails:

Howest Vacature

Projectmedewerker Deep learning AI

OPLEIDING/DIENST Toegepaste informatica

PLAATS TEWERKSTELLING Howest Brugge

VOLUME 50%

BAREMA 594 (B31) of 587 (A21)

INFO WEDDESCHAAL Salarisschalen hoger onderwijs ATP

PUBLICATIE Openbaar

REF. NUMMER 2018/007/OHB/PM/CON

AFSLUITDATUM 23/01/2018

AANSTELLINGSKENMERKEN Contract bepaalde duur van 01/02/2018 tot en met 31/08/2018. Verlenging is voorzien mits positieve evaluatie.

Combineerbaar met een andere opdracht.

FUNCTIEOMSCHRIJVING Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 6000 studenten en 800

medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk. Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Computer & Cyber Crime Professional, Software & Systems Engineer en ICT & Blockchain Consultant. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional, Blockchain Developer & Architect en een postgraduaat Data Protection Officer. Jouw voornaamste opdracht is deelnemen aan het projectmatig wetenschappelijk onderzoeksproject Deep Learning AI. Dit project heeft als doel deep learning toe te passen in een onderdeel van cybersecurity, nl intrusion detection. Je volgt de trends en opportuniteiten inzake articifiële intelligentie op, je hebt sterke interesse / affiniteit / kennis / ervaring van Python, Python libraries, Python deep learning libraries, deep learning concepten en methodes, cybersecurity, intrusion detection. Jouw taak bestaat erin een AI systeem op te bouwen met self learning capability op basis van cybersecurity logging data en detectie en rapportering van anomalieën. De

Howest Vacature

Projectmedewerker Deep learning AI

doelstelling is niet het ontwikkelen van nieuwe AI methodes en algoritmes maar het succesvol gebruik van bestaande algoritmes en inzicht in hoe deze te configureren voor de intrusion detection toepassing. Dit onderzoek gebeurt in rechtstreekse samenwerking met een industriële AI partner. Daarnaast is er ook samenwerking met andere Howest opleidingen en onderzoeksgroepen. Dit project maakt deel uit van een multidisciplinair initiatief van meerdere Howest AI projecten in diverse domeinen waarmee ook zal samengewerkt worden. Secundaire doelstelling is het doorstromen van informatie en materiaal naar het onderwijs. We verwachten een teamspeler die in staat is zelfstandig te werken en die gedreven is om zich zeer diep in te werken in dit boeiend en beloftevol onderzoeksdomein.

PROFIEL Vereist diploma

Diploma Bachelor of Master in de Informatica, Ingenieurswetenschappen of aanverwante opleiding.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 Je bent openminded.

 Je bent een teamplayer.

 Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

 Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen in Howest.

 Studenten motiveren, coachen en begeleiden bij opdrachten,

Howest Vacature

Projectmedewerker Deep learning AI

projecten, stages en bachelorproeven.

 Beschikken over een ondernemende spirit.

 Commerciële en klantgerichte ingesteldheid.

 Interesse in toegepast onderzoek.

ERVARING Ervaring in het domein van articifiële intelligentie is aangewezen.

AANBOD Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

MEER INFO Voor inhoudelijke info kun je terecht bij: Kurt Callewaert – onderzoekscoördinator Toegepaste Informatica kurt.callewaert@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij: Luc Verhalle – directeur personeel en HR luc.verhalle@howest.be

SOLLICITATIEPROCEDURE Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via http://ses.howest.be en dit ten laatste op 23/01/2018 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek dat plaatsvindt op 25/01/2018.

Howest Vacature

Projectmedewerker Deep learning AI

www.howest.be


Emploi Vacancy liés à Projectmedewerker Deep Learning:

13Mar

Projectmedewerker Deep Learning Jobs Vacance à Hogeschool West Vlaanderen Brugge. Hogeschool West Vlaanderen Brugge ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Projectmedewerker Deep Learning. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 13 Mar, 2018. Je volgt de trends en opportuniteiten inzake articifiële intelligentie op, je hebt sterke interesse / affiniteit / kennis / ervaring van Python, Python... ... Cotinue lecture -->