12 Jan

Inkoper Regie Jobs Vacance à Vlaamse Overheid Brussels

Position
Inkoper Regie
Company
Vlaamse Overheid
Location
Brussels BRU
Opening
12 Jan, 2018 30+ days ago

Vlaamse Overheid Brussels urgent position suivante pour Inkoper Regie. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Inkoper Regie Jobs Vacance à Vlaamse Overheid Brussels Jobs Détails:

1.DE VACATURE IN HET KORT

Wil je meewerken aan de Vlaamse arbeidsmarkt door samen met inhoudelijke verantwoordelijke de behoeften te bepalen van wat er nodig is, te onderzoeken of de markt dit kan bieden en te selecteren van de geschikte partners. Dit door het opstellen van tenders, via aanbestedingsprocedures maar ook door het aanvragen van offertes of door het onderzoeken van mogelijke samenwerkingsmethodes.

Dan ben jij misschien de geschikte persoon.

VDAB centrale dienst zoekt drie inkopers die als stafmedewerker binnen team Samenwerking samen met het team van inkopers instaat voor het gehele inkoopproces.

2.FUNCTIECONTEXT

Als inkoper sta je in voor:

 • De opmaak en het uitschrijven van de uitbestedingsopdrachten
 • Het beantwoorden van vragen van interne en externe klanten
 • Het aanmaken van administratieve documenten
 • Het evalueren van uitbestedingen
Als inkoper zorg jij ervoor dat de samenwerkingen met partners op een professionele, juridische en administratief correcte manier gebeuren.

Als inkoper ga je op zoek naar opportuniteiten die ons in de mogelijkheid stellen om op de best mogelijke manier met partners samen te werken.

Als inkoper werk je mee aan de strategische keuze van VDAB om te streven naar een innovatieve netwerkregisseur.

VDAB is de publieke tewerkstellingsdienst van Vlaanderen en heeft een van de grootste jobsites van Vlaanderen.
 • Het is onze taak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen. We doen dit via arbeidsbemiddeling, het organiseren van opleidingen en het aanbieden van loopbaandienstverlening.
 • Om onze doelstellingen te realiseren, rekenen we op de dagelijkse inzet van onze medewerkers verspreid over Vlaanderen en Brussel.
 • Daarnaast hebben we ook tal van partners. Samen met hen zoeken we manieren om de arbeidsmarkt nog transparanter en dynamischer te maken.
 • Bekijk het filmpje: ‘Werken bij VDAB’.
Je komt terecht in een team aangestuurd door een teamleider, Carine Doucet, manager Samenwerking.

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):
 • Je bent minimum in het bezit van een master diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid [1].
 • Kandidaten die kunnen deelnemen via horizontale mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde. Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde: je bent (contractueel) tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
[1] Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

Wie als ambtenaar een contractuele functie opneemt, krijgt een arbeidsovereenkomst en krijgt ambtshalve onbetaald verlof voor de duur van de contractuele betrekking.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Google+ Deel via e-mail. Lokale e-mail client is nodig.
PDF
Selectiereglement downloaden

Diploma's

 • Master (MA)

Aanbod

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie. Er is een gunstige verlofregeling met 35 dagen jaarlijks verlof bij een voltijdse tewerkstelling.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Fietsvergoeding is mogelijk naargelang de situatie woon-werk.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Je aanvangssalaris is minimaal 3.080,23 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Er is tenslotte ook een vergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leef tijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen! Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan.

Voor extra informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je terecht op de website www.werkenvoorvlaanderen.be


Emploi Vacancy liés à Inkoper Regie:

17Jan

Inkoper Capex Projecten Jobs Vacance à Regis Consult Gent. Regis Consult Gent ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Inkoper Capex Projecten. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 17 Jan, 2018. Als Inkoper ben je verantwoordelijk voor:. Solliciteer dan nu voor de functie Inkoper Capex-projecten voor onze klant in Gent!... ... Cotinue lecture -->


27Feb

Marketing Project Manager Jobs Vacance à Arvato Benelux Brussels. Arvato Benelux Brussels ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Marketing Project Manager. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 27 Feb, 2018. Het team heeft de regie en coördinatie in handen. Je werkt intern nauw samen met de Key Account Manager en inkopers voor de uitvoering van de opdrachten.... ... Cotinue lecture -->