18 Jun

Tijdelijk Deeltijdse Lector Engels Jobs Vacance à Katholieke Hogeschool Vives Brugge

Position
Tijdelijk Deeltijdse Lector Engels
Company
Katholieke Hogeschool Vives
Location
Brugge VWV
Opening
18 Jun, 2018 28 days ago

Katholieke Hogeschool Vives Brugge urgent position suivante pour Tijdelijk Deeltijdse Lector Engels. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Tijdelijk Deeltijdse Lector Engels Jobs Vacance à Katholieke Hogeschool Vives Brugge Jobs Détails:

VIVES is een hogeschool waar een gemotiveerd team van 1250 personeelsleden dagelijks werkt aan de toekomst van meer dan 12.000 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers aan de slag in VIVES. Als pionier van afstandsonderwijs in het Vlaamse landschap heeft de hogeschool haar reputatie als innovatieve instelling niet gestolen.

Meer info op www.vives.be

Doceren van opleidingsonderdelen:
Engels in 1e jaar hotelmanagement

Je beschikt over een masterdiploma germaanse talen (Engels) of diploma vertaler-tolk (Engels)

Functiespecifieke compententies

Je plant, organiseert en werkt wetenschappelijk en onderzoeksgebaseerd;
Je draagt visie/beleid uit en vertaalt die in een strategie;
Je inspireert en kijkt vooruit op ontwikkelingen in de maatschappij;
Je geeft op een gemotiveerde manier betekenis aan kennisinhoud;
Je kiest geschikt didactisch materiaal , afgestemd op de doelgroep;
Je hanteert didactisch materiaal, afgestemd op de doelgroep;
Je hanteert relevante en activerende werkvormen evenals transparante en relevante toetsvormen;
Je hebt inlevingsvermogen, kan goed samenwerken in een team;
Je stelt je contactvaardig op, communiceert schriftelijk en mondeling;
Je netwerkt en onderhoudt relaties;
Je motiveert, enthousiasmeert, ondersteunt en begeleidt;
Je bezit vakdeskundigheid en werkt mediawijs;
Je actualiseert, brengt expertise en inhoud aan bij studenten;
Je valoriseert kennis intern en extern en selecteert relevante leerinhouden, afgestemd op de doelgroep;
Je toont creativiteit, denk kritisch en handelt deontologisch correct;
Je gaat actief op zoek naar leerkansen voor eigen professionalisering.

Aanstelling en verloning

Periode van aanstelling : Vanaf 16 september 2018 tot en met eind januari 2019. Het betreft een interimopdracht wegens bevallingsrust.

Plaats tewerkstelling : Brugge

Kandideren kan tot en met 4 juli 2018.

Salarisschaal barema 502 voor lector van het departement Onderwijs.
Je vindt meer informatie over dit barema op volgende site http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/personeel-hogescholen
(verdere informatie over het statuut en de verloning wordt verstrekt bij een eventueel sollicitatiegesprek).

Inhoudelijk:
de heer Johan De Langhe, studiegebieddirecteur handelswetenschappen en bedrijfskunde,
op het nummer +32 56 26 41 40 of johan.delanghe@vives.be

Administratief:
mevrouw Sophie Delodder, medewerker personeelsdienst,
via email sophie.delodder@vives.be


Emploi Vacancy liés à Tijdelijk Deeltijdse Lector Engels: