13 Jan

Praktijklector Blockchaintechnologie Jobs Vacance à Hogeschool West Vlaanderen Brugge

Position
Praktijklector Blockchaintechnologie
Company
Hogeschool West Vlaanderen
Location
Brugge VWV
Opening
13 Jan, 2018 30+ days ago

Hogeschool West Vlaanderen Brugge urgent position suivante pour Praktijklector Blockchaintechnologie. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Praktijklector Blockchaintechnologie Jobs Vacance à Hogeschool West Vlaanderen Brugge Jobs Détails:

Howest Vacature

(praktijk)lector blockchaintechnologie

OPLEIDING/DIENST Toegepaste informatica

PLAATS TEWERKSTELLING Howest Brugge

VOLUME 50%

BAREMA 316 (praktijklector) of 502 (lector)

INFO WEDDESCHAAL Salarisschalen hoger onderwijs OP

PUBLICATIE Openbaar

REF. NUMMER 2018/008/OHB/OP/CON

AFSLUITDATUM 21/01/2018

AANSTELLINGSKENMERKEN Contract bepaalde duur van 12/02/2018 tot en met 31/08/2018. Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 6000 studenten en 800

medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk. Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Computer & Cyber Crime Professional, Software & Systems Engineer en ICT & Blockchain Consultant. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional, Blockchain Developer & Architect en een postgraduaat Data Protection Officer. Jouw voornaamste opdracht is gepassioneerd interactief onderwijs verstrekken in het domein van blockchain zowel op vlak van architectuur als development. Ook het begeleiden en evalueren van projecten, stagebegeleiding en bachelorproeven kunnen behoren tot de opdracht. De specialisatie in het blockchain domein is het belangrijkst maar inzetbaarheid in het brede IT domein is een pluspunt. Je neemt teamgebonden taken op. Als domeinexpert kan je medewerking gevraagd worden bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening.

Vacature (praktijk)lector blockchaintechnologie

PROFIEL Vereist diploma

Diploma Bachelor of Master in de Informatica, Ingenieurswetenschappen of aanverwante opleiding.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 Je bent openminded.

 Je bent een teamplayer.

 Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

 Studenten motiveren tijdens hun studies

 Motiverend coachen en begeleiden bij opdrachten, projecten, stage en bachelorproeven.

 Beschikken over een ondernemende spirit.

 Commerciëel en klantgerichte ingesteldheid zijn.

 Stressbestendig zijn

 Interesse hebben in toegepast onderzoek.

ERVARING Ervaring als software architect is aangewezen. Ervaring met de blockchaintechnologie is vereist. Ervaring in het hoger onderwijs is een pluspunt.

AANBOD Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte

Vacature (praktijk)lector blockchaintechnologie

werkomgeving aan.

MEER INFO Voor inhoudelijke info kun je terecht bij: Kurt Callewaert – onderzoekscoördinator Toegepaste Informatica kurt.callewaert@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij: Luc Verhalle – directeur personeel en HR luc.verhalle@howest.be

SOLLICITATIEPROCEDURE Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via http://ses.howest.be en dit ten laatste op 21/01/2018 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek dat plaatsvindt op 25/01/2018.

www.howest.be


Emploi Vacancy liés à Praktijklector Blockchaintechnologie: