18 Jun

Economisch Controleur Voor Controle Van Zonnecentra Algemene Directie Economische Inspectie Fod Economie Middenstand Energie Jobs Vacance à Selor Brussels

Selor Brussels urgent position suivante pour Economisch Controleur Voor Controle Van Zonnecentra Algemene Directie Economische Inspectie Fod Economie Middenstand Energie. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Economisch Controleur Voor Controle Van Zonnecentra Algemene Directie Economische Inspectie Fod Economie Middenstand Energie Jobs Vacance à Selor Brussels Jobs Détails:

Je werkt voor een controledirectie voor de veiligheid van producten die deel uitmaakt van het centrale bestuur te Brussel. Je bent voornamelijk belast met de controle van en/of het toezicht op de toepassing van de wetgeving of de complexe economische reglementering binnen de Algemene Directie Economische Inspectie. Het werkterrein zal hoofdzakelijk in de provincie Limburg liggen.

  • Je voornaamste taak bestaat erin de zonnecentra te controleren in het kader van een programma dat samen met andere diensten wordt vastgelegd. De controles worden uitgevoerd op eigen initiatief, op basis van algemene onderzoeken of op aanvraag van de gerechtelijke instanties.
  • Je voert over het algemeen inspectieopdrachten uit bij economische actoren en je stelt inbreuken en overtredingen vast op de van kracht zijnde reglementering.
  • Om de inbreuk te regulariseren, informeer je en geef je een (preventief of strafrechtelijk) mondeling en schriftelijk advies aan de economische actoren onder leiding van een inspecteur en/of een inspecteur-directeur.
  • Bovendien brengen deze taken een niet te verwaarlozen administratieve follow-up met zich mee (voorbereiding van de PV’s, onderzoeksverslagen, update van administratieve informatie,...).

Aangezien de functie van controleur met talrijke verplaatsingen gepaard gaat, moet je over een rijbewijs en een persoonlijke wagen beschikken.

Opgelet! Om deze functie uit te oefenen, verbind je je ertoe ook de zonnebanken te testen. De personen met huidtype 1 worden automatisch uitgesloten voor de functie overeenkomstig de aanbevelingen van de arbeidsgeneeskunde “Empreva”.

Meer info over de functie?
Steven Catteeuw - HR-verantwoordelijke
Algemene Directie Economische Inspectie
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Tel. : 02/277 64 54
E-mail : steven.catteeuw@economie.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Chloé Campenaire - Selectieverantwoordelijke
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Tel. : 02/277 90 20
E-mail: chloe.campenaire@economie.fgov.be


Emploi Vacancy liés à Economisch Controleur Voor Controle Van Zonnecentra Algemene Directie Economische Inspectie Fod Economie Middenstand Energie: