13 Jan

Lector Frans Medische Terminologie Jobs Vacance à Hogeschool West Vlaanderen Brugge

Position
Lector Frans Medische Terminologie
Company
Hogeschool West Vlaanderen
Location
Brugge VWV
Opening
13 Jan, 2018 30+ days ago

Hogeschool West Vlaanderen Brugge urgent position suivante pour Lector Frans Medische Terminologie. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Lector Frans Medische Terminologie Jobs Vacance à Hogeschool West Vlaanderen Brugge Jobs Détails:

Howest Vacature

Lector Frans en Medische terminologie Frans

OPLEIDING/DIENST Bedrijfsmanagement, Office management

PLAATS TEWERKSTELLING Howest Brugge

VOLUME 50%

BAREMA 316 (praktijklector) of 502 (lector)

INFO WEDDESCHAAL Salarisschalen hoger onderwijs OP

PUBLICATIE Openbaar

REF. NUMMER 2018/001/OHB/OP/CON/AI

AFSLUITDATUM 24/01/2018

AANSTELLINGSKENMERKEN Contract bepaalde duur van 01/02/2018 tot en met 31/08/2018. Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met

campussen in Brugge en Kortrijk. Je bent actief als lector in de opleidingen bachelor in het Office management en Bedrijfsmanagement Je staat in voor de competentiegerichte onderwijsverstrekking in volgende opleidingsonderdelen: - Zakelijk Frans in de opleidingen Office Management en Bedrijfsmanagement. - Medische terminologie Frans in de opleiding Office Management . Daarnaast sta je eveneens in voor stagebegeleiding en leerprocesbegeleiding. Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten, zowel in het reguliere opleidingstraject als in het traject in afstandsonderwijs van de opleiding Office management. Bovendien begeleid je ook studenten tijdens hun (werkveld-) projecten in beide opleidingen. Je draagt bij tot de realisatie van het beleidsplan van beide opleidingen. Je promoot de opleiding naar potentiële studenten en leerkrachten secundair onderwijs, onder meer door het geven van workshops in de scholen. Je neemt team gebonden taken op, participeert in team gebonden projecten, alsook in vakoverschrijdende projecten voor studenten. Je werkt mee aan de verdere profilering van de beide opleidingen bij verschillende stakeholders

Vacature Lector Frans en Medische terminologie Frans

(potentiële studenten, werkveld, leerkrachten secundair onderwijs, …). Je faciliteert onze studenten bij hun eerste stappen naar internationalisering.

PROFIEL Vereist diploma

Master Romaanse talen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 Je bent openminded.

 Je bent een teamplayer.

 Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

 Je onderwijst en evalueert competentiegericht, daarbij heb je bijzondere aandacht voor werkplekleren.

 Je hebt kennis van en/of ervaring in de economische sector en/of Healthcare sector .

 Je hebt interesse in en volgt de evolutie inde economische en Healthcare sector op de voet .

 Je werkt vlot met ICT.

 Je bent bereid om met de studenten projectmatig te werken.

 Je beschikt over een uitgebreid netwerk. Je bent bereid om het bedrijfsleven/Healthcare sector te betrekken, contacten te onderhouden en dat netwerk verder uit te bouwen met het oog op samenwerkingsverbanden met externen.

 Je streeft naar efficiënt samenwerken tussen de opleidingen Office Management en Bedrijfsmanagement.

 Je werkt mee aan de internationalisering van de afstudeerrichtingen en de opleidingen. Je ziet het belang in van internationalisering van onze studenten en faciliteert hen hierbij.

ERVARING Leservaring is een meerwaarde.

Vacature Lector Frans en Medische terminologie Frans

AANBOD Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

MEER INFO Voor inhoudelijke info kun je terecht bij: Diane Debruyne – opleidingscoördinator Office management en bedrijfsmanagement diane.debruyne@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij: Luc Verhalle – directeur personeel en HR luc.verhalle@howest.be

SOLLICITATIEPROCEDURE Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via http://ses.howest.be en dit ten laatste op 24/01/2018 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

www.howest.be


Emploi Vacancy liés à Lector Frans Medische Terminologie: