13 Jan

Praktijklector Accountancy Fiscaliteit Jobs Vacance à Hogeschool West Vlaanderen Brugge

Position
Praktijklector Accountancy Fiscaliteit
Company
Hogeschool West Vlaanderen
Location
Brugge VWV
Opening
13 Jan, 2018 30+ days ago

Hogeschool West Vlaanderen Brugge urgent position suivante pour Praktijklector Accountancy Fiscaliteit. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Praktijklector Accountancy Fiscaliteit Jobs Vacance à Hogeschool West Vlaanderen Brugge Jobs Détails:

Howest Vacature

(Praktijk)lector Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit

OPLEIDING/DIENST Bedrijfsmanagement – Accountancy-Fiscaliteit

PLAATS TEWERKSTELLING Howest Brugge

VOLUME 100

BAREMA 316 (praktijklector) of 502 (lector)

INFO WEDDESCHAAL Salarisschalen hoger onderwijs OP

PUBLICATIE Openbaar

REF. NUMMER 2018/002/OHB/OP/CON

AFSLUITDATUM 29/01/2018

AANSTELLINGSKENMERKEN Contract bepaalde duur van 01/02/2018 tot en met 31/08/2018.

Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met

campussen in Brugge en Kortrijk.

Je bent als lector actief in de opleidingen Bedrijfsmanagement (hoofdzakelijk in de afstudeerrichtingen Accountancy – Fiscaliteit en Financie- en verzekeringswezen, zowel in het regulier onderwijs als in het afstandsonderwijs . Concreet betekent dit:

 met gebruik van de meest gepaste competentiegerichte onderwijs- en examenvormen invulling geven aan opleidingsonderdelen met als inhoud - Accounting fundamentals - ERP & Business Intelligence - Accounting advanced, m.n. computerboekhouden - Interne en externe controle - Vennootschap boekhouden en vennootschapsrecht - Andere accounting gerelateerde topics In verband hiermee werk je nauw samen met het (internationale)

Vacature (Praktijk)lector Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit

werkveld.

 begeleiden van projecten, (internationale) stages, bachelorproeven en ook het voortouw kunnen nemen bij de verdere uitbouw ervan.

 meewerken aan de verdere groei van de afstudeerrichtingen/keuzetraject van Bedrijfsmanagement

 als teamlid mee je schouders zetten onder de verdere ontwikkeling van het curriculum en de implementatie van innovatieve werkvormen in de opleiding.

 coachen van studenten en hen begeleiden in de aanpak van hun studie. Het werken naar een zelfsturende houding van de studenten is daarbij belangrijk.

Zowel het onderwijs als de toetsing zijn competentiegericht. Je doet je job met veel passie en met aandacht voor kwaliteit. Je werkt enthousiast mee aan onderwijsinnovatie zoals het optimaliseren van het afstandsleren.

Je neemt teamgebonden taken op zoals P.R. en netwerken voor de opleiding. Je participeert in teamgebonden projecten zoals het vernieuwen van het opleidingsprogramma. Je staat ook open voor opleiding overschrijdende samenwerking.

te Vereist diploma

 Bachelor of Master

 C1-attest Engels is een pluspunt

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 Je bent openminded.

 Je bent een teamplayer.

 Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

Vacature (Praktijk)lector Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit

 Je onderwijst en evalueert competentiegericht, daarbij heb je bijzondere aandacht voor werkplekleren.

 Je werkt vlot met ICT.

 Je bent zeker bereid om met de studenten projectmatig te werken.

 Je beschikt over een uitgebreid netwerk. Je bent bereid om het bedrijfsleven te betrekken, contacten te onderhouden en dat netwerk verder uit te bouwen met het oog op samenwerkingsverbanden met externen.

 Je streeft naar efficiënt samenwerken tussen de afstudeerrichtingen Financie- en verzekeringswezen en Accountancy-fiscaliteit en de andere afstudeerrichtingen/keuzetraject in de opleidingen Bedrijfsmanagement.

 Je werkt mee aan de internationalisering van de afstudeerrichtingen en de opleiding.

ERVARING Ervaring in de sector accountancy/fiscaliteit en financiële sector is een must. Je hebt ook actuele contacten in die sectoren. Ervaring in hoger onderwijs is een pluspunt.

AANBOD Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

MEER INFO Voor inhoudelijke info kun je terecht bij: Diane Debruyne – Opleidingscoördinator Bedrijfsmanagement diane.debruyne@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij: Luc Verhalle – directeur personeel en HR luc.verhalle@howest.be

SOLLICITATIEPROCEDURE Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via http://ses.howest.be en dit ten laatste op 29/01/2018 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en

Vacature (Praktijk)lector Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit

diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek, dat zal plaats vinden op vrijdagnamiddag 02/02.

www.howest.be


Emploi Vacancy liés à Praktijklector Accountancy Fiscaliteit: