20 Apr

Medewerker Back Office Jobs Vacance à Agence Rale Dette Etterbeek

Position
Medewerker Back Office
Company
Agence Rale Dette
Location
Etterbeek BRU
Opening
20 Apr, 2018 30+ days ago

Agence Rale Dette Etterbeek urgent position suivante pour Medewerker Back Office. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Medewerker Back Office Jobs Vacance à Agence Rale Dette Etterbeek Jobs Détails:

Het Federaal Agentschap van de Schuld is een instelling van openbaar nut onder het gezag van de minister van Financiën. Zij telt ongeveer 35 medewerkers en wenst een bediende aan te werven voor het departement Back Office.


Beschrijving van de functie

U wordt aangeworven binnen het departement Back Office om hoofdzakelijk taken uit te voeren die verband houden met betalingsopdrachten, binnen de voorziene tijd en in overeenstemming met de reglementering.

Uw belangrijkste taken zijn als volgt :

 • U valideert de door de Front Office afgesloten operaties na verificatie met de tegenpartijen en u ziet toe op de goede afwikkeling ervan.
 • U past de opgelegde werkmethodes en procedures toe.
 • U maakt de dossiers klaar en u verzendt de betalingsopdrachten en/of de opdrachten met betrekking tot verrichtingen op effecten.
 • U controleert op de nauwkeurigheid van de in- en uitgaande geldstromen en verleent medewerking aan de boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen.
 • U geeft ondersteuning aan het beheer van "collateral" op het niveau van de "margin calls" en van de betaling van interesten.
 • U neemt deel aan de aanbestedingen en ziet toe op de publicatie van de resultaten binnen de vooropgestelde termijnen.
 • U neemt deel aan de uitgifte van Staatsbons.
 • U ziet toe op de communicatie via verschillende informatiekanalen (Reuters, Bloomberg en de internetsite van het Federaal Agentschap van de Schuld).
 • U onderhoudt contacten met externe tegenpartijen en met de Nationale Bank van België.
 • U bent flexibel en past uw diensturen aan deze van de financiële markten aan.

Profiel

Toegangs- en diplomavereisten

 • Beantwoorden aan de voorwaarden om als contractuele aangeworven te kunnen worden bij een overheidsinstelling.
 • Houder zijn van een diploma hoger onderwijs van het korte type (met name graduaat, professionele bachelor, kandidatuur, academische bachelor) afgeleverd door een hogeschool of een universiteit na ten minste 2 of 3 studiejaren in de domeinen van economie met een financiële oriëntatie, of juridische wetenschappen met financiële oriëntatie, of boekhouding. Buitenlandse diploma's dienen vergezeld te zijn van een gelijkwaardigheidsattest.
 • Beschikken over 2 jaar relevante ervaring in de bank- en/of financiële sector met als activiteit de administratieve en operationele opvolging van financiële transacties.

Op het niveau van competenties

 • U analyseert gegevens en beoordeelt informatie met een kritische blik.
 • U behandelt en lost problemen op, zoekt naar alternatieven en implementeert de oplossingen.
 • U creëert en verbetert de teamgeest door uw raad en ideeën te delen.
 • U zet zich in en toont bereidheid en ambitie om resultaat te boeken.
 • U handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en de overeenkomsten en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • U begeleidt zowel interne als externe klanten.
 • U plant en beheert op een actieve manier uw persoonlijke ontwikkeling.
 • U kunt zich verbaal duidelijk en verstaanbaar uitdrukken en u kunt gestructureerde teksten opstellen.
 • U kan werken met buroticatoepassingen (Word, Excel, Outlook).

Troeven

 • U hebt kennis van het Engels (tewerkstelling in een internationale omgeving) en van het Frans (tewerkstelling in een federale tweetalige omgeving).
 • U beschikt over kennis van financiële producten gericht op de financiering van de schuld en van uitgiftetechnieken in het kader van de financiering van de schuld.
 • U kent het Europese betalingssysteem Target 2 en het effectenvereffeningssysteem T2S.

Aanbod

U wordt aangeworven als contractueel personeelslid van de Staat bij het Federale Agentschap van de Schuld, administratief deskundige (contract van onbepaalde duur, zonder proefperiode) :

 • Attractieve vergoeding in overeenstemming met de functie (minimum salaris op basis van schaal B1 met twee jaar ervaring, t.t.z. minimum 2.418,48 EUR bruto per maand) en een salarisevolutie volgens de regels van de federale overheidsdienst ;
 • Mogelijke valorisatie van vroegere ervaring ;
 • Eindejaarspremie en vakantiegeld (mogelijkheid tot het genieten van bijkomende premies, onder voorwaarden);
 • Hospitalisatieverzekering aan voordelig tarief ;
 • 26 vakantiedagen per jaar ;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer ;
 • Bedrijfsrestaurant


Emploi Vacancy liés à Medewerker Back Office:

27Mar

Back Office Medewerker Jobs Vacance à Lineas Antwerpen (stad). Lineas Antwerpen (stad) ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Back Office Medewerker. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 27 Mar, 2018. Als back office medewerker ondersteun je de business met het optimaliseren van de volledige administratieve flow:.... ... Cotinue lecture -->


17Apr

Administratief Medewerker Back Office Jobs Vacance à Van Heck Interpieces Vilvoorde. Van Heck Interpieces Vilvoorde ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Administratief Medewerker Back Office. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 17 Apr, 2018. Administratief Medewerker Back-office. Als medewerker Back-Office staat u in voor de administratieve verwerking van de logistieke processen.... ... Cotinue lecture -->


17May

Back Office Medewerker Jobs Vacance à Jobrecruiter Hasselt België. Jobrecruiter Hasselt België ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Back Office Medewerker. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 17 May, 2018. Voor onze klant regio Hasselt zijn wij op zoek naar een Back office medewerker. Wat behoort tot jouw takenpakket:.... ... Cotinue lecture -->


26Apr

Medewerker Medewerkster Back Office Parttime Jobs Vacance à Easypost Zedelgem. Easypost Zedelgem ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Medewerker Medewerkster Back Office Parttime. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 26 Apr, 2018. Goede kennis van de courante office pakketten *. Je biedt administratieve ondersteuning aan het management en andere medewerkers.... ... Cotinue lecture -->


14May

Medewerkers Systeembeheer Ict Jobs Vacance à Politie Antwerpen Antwerpen (stad). Politie Antwerpen Antwerpen (stad) ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Medewerkers Systeembeheer Ict. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 14 May, 2018. Je kent diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office). Als medewerker systeembeheer sta je in voor het beheer van diverse informaticasystemen in... ... Cotinue lecture -->